Instagram has returned invalid data.

Author

Resa med barn,

Kom ut på resor oftare, genom att förena nytta med nöje

Tycker du som så många andra, att resa det är att leva?  Skulle du önska att du reste oftare? För väldigt många kan det vara svårt att få råd till så många resor som man egentligen skulle vilja bege sig ut på varje år. Och har man råd, eller man har sparat ihop tillräckligt med pengar till det så kan man likaledes känna sig förhindrad, eftersom man inte har tid. Här kommer ett förslag på hur du kan komma iväg på flera resor, genom att övervinna ovan nämnda förhindringar.

Förena nytta med nöje

Om du arbetar för din egen, eller familjens, firma, så kan du överväga om du skulle ta ut på flera mässor ute i Europa. Branschspecifika mässor finns inom de flesta yrkesfält, och det kan vara ett väldigt bra sätt att visa sitt företag fram. Det handlar om att skaffa nätverk och framförallt om att synas. Väl på mässan kan du med enkla medel se till att du syns. Det handlar om att få tryckt några skyltar och banners med logotype på, och eventuella viktiga budskap som företaget vill förmedla. Om man vill att många skall hitta fram till just dig på mässan, så kan det förutom skyltar och banners vara smart att ha en eller flera gatupratare omkring sin plats. Dessa fångar mässdeltagarnas uppmärksamhet och du kan få nya samarbetskontakter eller kunder att uppmärksamma just ditt företag. Hos exempelvis Skyltx kan man få hjälp med att ordna så väl syltar och liknande, som ovan nämnda gatupratare.

Att förena denna nytta med nöje är en möjlighet för den driftiga

Om du inte har en egen firma, eller familjetagande, så kan du föreslå för din chef att ni borde synas på den och den mässan, alt efter bransch. Många företag önskar att synas på mässor, men saknar ofta personal som erbjuder sig att representera företaget på alla mässor. Här kan du visa initiativförmåga och driv för din chef. Eventuellt kan du ta ledigt från ditt jobb, och erbjuda andra företag dina tjänster som medarbetare vid mässor.

Om du deltager i mässor ute i Europa, så kan du taga några dagar ledig upp till eller precis efter mässan. På så sätt förenar du nytta med nöje, och får dessutom oftast själva resan betald.